MENU

Don’t Panic! We have a strategy. Warsztat na Enea Spring Break

Udostępnij

„Don`t Panic! We have a strategy. Myślenie strategiczne w rozwoju kariery artysty. Teoria. Narzędzia. Case study”. Warsztat realizowany dzięki współpracy programu Don’t Panic! We’re from Poland (IAM) i festiwalu showcase’owego Enea Spring Break.

Myślenie strategiczne jest jedną z kluczowych kompetencji w branży muzycznej wpływających na sukces artysty. Określenie „strategia” przewija się jak leitmotiv w rozmowach o rozwoju kariery, promocji płyty czy w planowaniu tras koncertowych. Czym konkretnie jest strategia? Jakie elementy musisz mieć, aby Twoja strategia była skuteczna?

Na spotkaniu zdobędziesz narzędzia do budowania przemyślanych strategii działania i dowiesz się:
– jakie kluczowe elementy charakteryzują najlepsze strategie działania w branży muzycznej?
– dlaczego najlepsi stratedzy zawsze zaczynają od odważnej wizji i celów długofalowych artysty?
– jak budować spójne połączenie pomiędzy celami z różnych obszarów kariery artysty a codziennym działaniem?
– jak myśleć strategicznie o odbiorcach, partnerach i najważniejszych relacjach w branży?
– jak analizować zasoby i mocne strony artysty, aby wzmocnić strategię jego rozwoju?
– jak konsekwentnie realizować plan w obliczu nagłych zmian oraz nowych możliwości?
jak zachować równowagę między ambitną strategią działania a wrażliwością artysty?

Teorię i praktykę myślenia strategicznego wzmocnią case study z trzech obszarów: strategii promocyjnej, strategii na festiwal showcasowy i strategii rozwoju kariery na rynkach zagranicznych.

Szczegóły wydarzenia:
Kiedy: 25 kwietnia, 12.00 – 16.00
Gdzie: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Jeśli jesteś artystą lub managerem i chcesz poszerzyć wiedzę oraz kompetencje o nowe praktyki i perspektywy, czekamy na zgłoszenia. Info o lokalizacji i zapisach tutaj.