MENU

Instytut Adama Mickiewicza

Udostępnij
Nowe narzędzia do ewaluacji programów Don't Panic! We're from Poland wspierających eksport polskiej branży muzycznej.

Don’t Panic! We’re from Poland

Don’t Panic! We’re from Poland (DPWFP) to program zainicjowany przez Instytut Adama Mickiewicza ponad 10 lat temu, aby wesprzeć polskich artystów i profesjonalistów branży muzycznej w rozwoju na rynkach zagranicznych. Od tamtego czasu DPWFP stał się rozpoznawalną marką, specjalizującą się w promocji polskiej muzyki na międzynarodowych festiwalach showcase’owych, konferencjach, targach muzycznych oraz wydarzeniach networkingowych.

Zespół DPWFP uczestniczył do tej pory w ponad 500 wydarzeniach w 21 krajach, budując network i przecierając szlaki wielu artystom oraz managerom, spoglądającym z zainteresowaniem poza granicę rodzimego rynku. Projekt odpowiedzialny był również za działania edukacyjne i rozwój kultury managerskiej świadomej biznesowego zaplecze eksportu. W 2019 roku DPWFP świętował dziesiąte urodziny, otwierając z tej okazji swoje biurowe przestrzenie zaprzyjaźnionym artystom na mikro koncerty.

Don’t Panic! x Artist in Bloom

Celem wspólnej pracy DPWFP i Artist in Bloom jest zaprojektowanie nowych narzędzi do ewaluacji wybranych projektów Instytutu. Każdego roku ze wsparcia programu korzystają dziesiątki artystów, managerów czy promotorów, uczestniczących w wydarzeniach muzycznych lub realizujących własne, autorskie projekty za granicą. W programie DPWFP powstała konieczność posiadania bardziej złożonych narzędzi do ewaluacji beneficjentów, aby lepiej zrozumieć aktualne potrzeby i wyzwania eksportowe polskiej branży muzycznej oraz czynniki, które mają realny wpływ na rozwój artystów i budowanie stabilnej pozycji w innych krajach.

 

Narzędzia ewaluacji

Nowe narzędzia to formularze zgłoszeniowe na poszczególne programy oraz ankiety ewaluacyjne wypełniane on-line przez beneficjentów w różnych odstępach czasu od wspartego wydarzenia. Dzięki temu zespół może przyglądać się aktywności artystom w dłuższej perspektywie, która jest kluczowa ze względu na długość procesów zarówno artystycznych, jak i biznesowych rozciągających się na miesiące, a nawet lata.

Popularne przy instytucjonalnych projektach ankiety bazują przeważnie na dość ogólnych, otwartych pytaniach, które, choć dają wgląd w osobiste doświadczenia artystów i managerów, nie dostarczają konkretnych informacji o efektach działań i nie dają możliwości stworzenia szerszego obrazu eksportu polskiej branży muzycznej.

Postanowiliśmy z DPWFP pójść o krok dalej. Opracowaliśmy formularze, których bardziej szczegółowe pytania wykorzystują ogromne zasoby i wiedzę zespołu z ostatnich 10 lat pracy w międzynarodowym środowisku branżowym. Stał się tym samym możliwy lepszy wgląd w sytuację artystów, zjawisk eksportowych oraz potrzeb polskiej branży muzycznej.

Multifunkcjonalność

Nowe narzędzia, oprócz przyjrzenia się aktywności artystów i managerów zainteresowanych eksportem, realizują jeszcze kilka innych, ważnych celów. Jednym z nich jest edukacja. Artysta wypełniający formularz ma okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat możliwości eksportowych, infrastruktury czy szeregu działań, które może wykonać, aby wyjazd na zagraniczne wydarzenia miał szansę przynieść spodziewane efekty.

W formularzach pojawiło się również wiele pytań pogłębiających świadomość na temat motywacji czy dalekosiężnych planów, których znajomość jest jednym z czynników mających realne przełożenie na sukces eksportowy. Narzędzia są także źródłem wiedzy o podstawowych kompetencjach umożliwiających rozwój na arenie międzynarodowej.

Innowacja

Eksport polskich artystów jest w ostatnich latach szeroko omawianą kwestią. Na rynku wciąż jednak brakuje wiedzy, która urealniłaby wielkie marzenia o międzynarodowej karierze lub pokazały w sposób prosty i przejrzysty, co trzeba mieć i umieć, aby obecność na rynkach zagranicznych nie przejawiała się w formie okazjonalnych koncertów a przypominała raczej efekt kuli śniegowej – sukcesywne budowanie pozycji i widzialności artysty na konkretnych rynkach.

Narzędzia Don’t Panic! We’re from Poland są jedną z nielicznych na rynku prób porządkowania dotychczasowej wiedzy na temat sytuacji eksportowej polskiej branży muzycznej. Nowe narzędzia, choć przeznaczone do użytku wewnętrznego IAM i ewaluacji programów wsparcia artystów i delegatów, wnoszą wartość także dla samych beneficjentów. DPWFP jest jedną z flagowych instytucji wspierających eksport polskiej muzyki. Wgląd w aktualną sytuację ma szansę przełożyć się na realną jakość i efektywność wszystkich programów wsparcia artystów i delegatów, pragnących z sukcesem rozwijać się na rynkach międzynarodowych.