MENU

Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”

Udostępnij
Wsparcie organizacji w budowaniu fundamentów dla długofalowego rozwoju.

Początek 

Fundacja „Bądź” realizuje testament Małgosi Braunek, która zmarła na nowotwór złośliwy w 2014 r. Kiedy na pewnym etapie leczenia medycyna konwencjonalna nie była już w stanie jej pomóc, Małgosia dowiedziała się, że w innych krajach, np. Niemczech, od lat stosuje się terapie zintegrowane. Podejście to łączy nowoczesne osiągnięcia medycyny naukowej z medycyną komplementarną, która leczy nie tylko chore narządy, lecz cały organizm człowieka.

Małgosi niestety nie udało się skorzystać z dobrodziejstw medycyny integralnej, ale pozostawiła po sobie ostatnią wolę – utworzenia „centrum informacji i studiów nad holistycznym podejściem w medycynie” i wykorzystania w tym celu funduszy zgromadzonych przez przyjaciół i wielu ludzi dobrej woli na jej leczenie za granicą.

 

W 2017 roku prowadzenie Fundacji przejęła córka Małgosi Braunek, Orina Krajewska – aktorka, instruktorka teatralna i społeczniczka. Orina podjęła odważną decyzję, aby z rodzinnej inicjatywy, zrzeszającej wiele bliskich Małgosi osób motywowanych wolą serca, zbudować stabilną organizację, aktywnie działającą na rzecz społecznej zmiany, poszerzenia stanu wiedzy na temat medycyny integralnej w chorobie, profilaktyce i zdrowym stylu życia.

 

„Bądź” x Artist in Bloom 

Praca dla Fundacji „Bądź” skoncentrowana była wokół procesów budowania struktur organizacyjnych Fundacji, aby wesprzeć jej fundamenty i zapewnić stabilny rozwój na lata. Na projekt złożyły się indywidualne sesje z Zarządem, konsultacje z Zespołem Fundacji oraz ekspertami specjalizującymi się w prowadzeniu organizacji pozarządowych.

Wspólna, wieloetapowa praca skupiła się na budowaniu wizji rozwoju Fundacji, określaniu jej celów, tworzeniu przejrzystych struktur funkcjonowania Zespołu oraz procedur związanych z codziennym funkcjonowaniem Fundacji. Ważnym elementem wspólnej pracy było również wsparcie Oriny Krajewskiej w rozwoju kompetencji związanych z pełnieniem odpowiedzialnej roli liderki, nie tylko stojącej na czele ważnej organizacji i dynamicznego Zespołu, ale również przewodzącej społecznej zmianie.

Obecnie, wspólna praca, oparta na zasobach i kompetencjach Zespołu skupiona się adaptacji nowych narzędzi pracy, wspierających w komunikacji, „pracę w chmurze” i zarządzanie licznymi, toczącymi się w jednym czasie projektami.

O Fundacji 

Fundacją „Bądź” jest obecnie jedną z bardziej aktywnych organizacji promujących rzetelną wiedzę na temat medycyny integralnej, która poszerza świadomość na temat różnych metod wspierających zdrowie, uzupełniających klasyczny zachodni model medycyny, który świetnie znamy. Każdego roku Fundacja realizuje ponad 20 akcji edukacyjnych, współpracuje z oddziałami onkologicznymi i Rzecznikiem Praw Pacjenta. Flagowym wydarzeniem „Bądź” jest Kongres Medycyny Integralnej w Muzeum Polin, który co roku gości międzynarodowych ekspertów promujących współczesną wiedzę na temat zdrowia, integrujących środowiska medyczne oraz pacjentów. Więcej o Fundacji.