MENU

Polityka prywatności

Udostępnij

1. Krótki wstęp, czyli po co ta polityka? 

Nie lubisz czytać nudnawych i przydługich prawniczych tekstów, ale cenisz sobie bezpieczeństwo i prywatność w sieci? To dobrze, my też.

Przygotowaliśmy dla Ciebie Politykę Prywatności w jak najbardziej skompresowanej, prostej i przystępnej formie. Z poniższego tekstu dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jaki sposób i w jakich celach przetwarzamy w AiB Twoje dane, oraz jakie masz w związku z tym prawa. 

Na wstępie spieszymy również z zapewnieniem, że Twoje dane osobowe przetwarzamy rzetelnie i zgodnie z prawem. Informujemy też, że treść naszej Polityki Prywatności może się zmienić, a jej nowe brzmienie wejdzie w życie z dniem jej opublikowania tutaj, na stronie Artist in Bloom.

2. Garść definicji

Administrator – Artist in Bloom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 23, lok 54, 02-316 Warszawa.

Strona – strona internetowa pod adresem https://artistinbloom.eu/

Użytkownik Strony – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę https://artistinbloom.eu/, lub korzystająca z usług Administratora.

Usługi – wszelkie usługi, jakie świadczymy w Artist in Bloom, tj. sesje coachingowe 1:1, warsztaty edukacyjne, procesy dla instytucji kultury, webinary.

Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz ze Strony. 

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Jeżeli w niniejszej Polityce nie wskazano inaczej, wszelkie terminy, definicje i zwroty używane w Polityce mają znaczenie nadane im w RODO.

3. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Artist in Bloom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 23, lok 54, 02-316 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000728793, zwanej dalej również „Administratorem”, w imieniu której działa Magda Chołyst – Prezes Zarządu.

Dostęp do danych osobowych posiada wyłącznie Administrator oraz osoby i podmioty, które działają w imieniu i na jego rzecz i posiadają stosowne upoważnienie.

4. Jakie rodzaje danych osobowych o Tobie gromadzimy i przetwarzamy?

Kiedy odwiedzasz Stronę, wysyłasz do nas wiadomość mailową, lub korzystasz z naszych usług, gromadzimy dobrowolnie podane przez Ciebie dane osobowe. Rodzaj przetwarzanych danych zależy tego, z jakiej naszej usługi akurat korzystasz.

Np. jeśli zapiszesz się na nasz Mindsetter, przetwarzamy jedynie Twoje imię i adres e-mail. Jeśli natomiast rozpoczniesz w Artist in Bloom proces coachingowy, będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres zamieszkania, oraz dane firmy (dane do faktury).

Potencjalnie więc, w zależności od tego, z jakiej naszej usługi zdecydujesz się skorzystać, możemy przetwarzać następujące rodzaje danych:

 • imię;
 • nazwisko; 
 • telefon kontaktowy; 
 • adres e-mail;
 • nazwa firmy;
 • adres siedziby firmy;
 • numer NIP;
 • inne dane podane przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej (formularza kontaktowego);
 • inne dane związane z naszymi usługami, z których korzystasz,
 • dane związane z Twoim procesem coachingowym.

5. Jak chronimy Twoje dane osobowe i komu je udostępniamy? 

Bezpieczeństwo Twoich danych ma dla nas duże znaczenie. Chronimy Twoje dane przed niezamierzonym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją oraz niedozwolonym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Dane w formie papierowej przechowujemy w zamkniętym pomieszczeniu, do którego dostęp posiada wyłącznie Administrator. Dane w formie elektronicznej zabezpieczamy odpowiednio hasłami. Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim odbywa się wyłącznie w drodze umowy powierzenia.

W celu realizowania naszych usług i zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania Strony, powierzamy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, które świadczą dla nas usługi księgowe, hostingowe, prawnicze, dotyczące wysyłki newslettera, obsługi technicznej strony i inne tego typu usługi.

Używając narzędzi, które usprawniają naszą pracę, powierzamy Twoje dane osobowe również podmiotom trzecim, których siedziba znajduje się poza Polską: 

 • UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania, w celu wysyłki różnych form newslettera, w tym Mindsettera;
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, United States, w celu przechowywania danych w chmurze Google Drive.
 • Slack Technologies Limited, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland, w celu usprawnienia komunikacji zespołowej.

6. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • umożliwienia Ci korzystania ze Strony,
 • wysyłki Mindsettera, lub innej formy newslettera,
 • umożliwienia Ci rejestracji na konkretne wydarzenie,
 • umożliwienia Ci zapisania się do dedykowanego programu, webinaru, konkursu lub akcji,
 • umożliwienia Ci korzystania z naszych usług,
 • realizacji łączącego nas kontraktu coachingowego, oraz wykonania usługi coachingowej.

Realizując powyższe cele, upewniamy się, że w momencie korzystania ze Strony podajesz swoje dane osobowe dobrowolnie i wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przesyłając nam maila na adres: hello@artistinbloom.eu.

7. Jakie są Twoje prawa?

Zgodnie z RODO przysługuje ci szereg praw, które chronią Twoje dane osobowe. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twoich danych osobowych, prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, skontaktuj się z nami pod adresem: hello@artistinbloom.eu

Lista Twoich praw została wskazana poniżej: 

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych  
 • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), 
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych, co polega na możliwości otrzymania od nas Twoich danych w powszechnie używanym formacie,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 

8. Pliki cookies i inne technologie

Adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii to Twoje dane osobowe, które pozyskujemy, gdy odwiedzasz Stronę. 

Korzystamy z nich w następujących celach:

 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony,
 • technicznych, 
 • administracyjnych, 
 • analitycznych,
 • statystycznych,
 • marketingowych. 

Cookies podmiotów trzecich

Na naszej stronie korzystamy również z plików cookies podmiotów trzecich w celach analitycznych i marketingowych.

Są to:

 • Facebook Pixel – narzędzie stworzone przez Facebook Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025. Używamy go w celach marketingowych.
 • Google Analytics – narzędzie stworzone przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, United States. Korzystamy z tego narzędzia w celach analitycznych i statystycznych.

WAŻNE: Zawsze możesz wyłączyć opcję plików cookies, zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

9. Pytania dotyczące Twojej prywatności

Staramy się zapewnić jak najskuteczniejszą ochronę Twoich danych. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania, dotyczące bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych osobowych, pisz koniecznie na adres e-mail: hello@artistinbloom.eu.